АНКЕТА НА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТИ КЪМ ООН 2017-2018

 28 август  556

АНКЕТА НА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТИ КЪМ ООН 2017-2018

Ако си на възраст между 15 и 29 години, имаме нужда от твоето мнение! Като български младежки делегати към ООН, нашата цел е да бъдем връзката между младите хора, институциите в България и Организацията на Обединените нации и да представляваме младежите - техните мнения, идеи, нужди.

Ето защо се обръщаме към теб, за да ни споделиш твоето мнение по няколко въпроса. Ще ти отнеме не повече от 5 минути! За нас обаче отговорите ти ще бъдат особено важни и ценни, за да представим мнението на младите хора от България пред Трети комитет на Общото събрание на ООН в Ню Йорк тази есен.

Анкетата е анонимна, а резултатите от нея ще бъдат използвани единствено за целите на Програмата „Български младежки делегати към ООН“.

Анкетата може да попълните ТУК  в срок до 12.09.2017 г.

Новини

Back To Top