МИКЦ БЛАГОЕВГРАД ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТА С МЛАДЕЖКИ ДЕБАТ

 18 август  544

МИКЦ БЛАГОЕВГРАД ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТА С МЛАДЕЖКИ ДЕБАТ

На 12.08.2017 г. екипът на „МИКЦ Благоевград – ефективен достъп до информация, услуги и обучения за младите хора” организира и проведе младежки дебат на тема „Толерантност и недискриминация чрез съхраняване и развиване на културната идентичност сред младежите” по повод Международния ден на младежта.

Проектът е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016 – 2020). Той се реализира от водеща организация СНЦ „Балкани без граници” в партньорство с община Благоевград и СНЦ „Ръка за ръка” за период от 12 месеца от 01.01.2017 г.

На дебата бяха обсъдени въпроси като превенция от дискриминация, бяха споделени различни културни традиции с цел утвърждаване на идеята за общоевропейска идентичност и гражданство, беше разгледана толерантността като търпимост към различния, към слабия, като способност да разбираш, да приемаш и да уважаваш различните.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top