Провеждане на кръгла маса

 29 септември  759

Провеждане на кръгла маса

Асоциация за устойчиво европейско развитие

Сдружение „Асоциация за устойчиво европейско развитие“ – Благоевград, изпълнява проект: „Младежката гражданска инициативност  - фактор за социална справедливост и устойчиво европейско развитие“, финансиран от Министерство на младежта и спорта, чрез Национална програма за младежта 2011 – 2015 г., Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании“. На 03.10.2015 г. се проведе кръгла маса по изпълнение на Дейност 3 от проекта. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top