МЛАДЕЖКИ ДОБРОВОЛЦИ ЩЕ ОБУЧАВАТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА

 31 юли  616

МЛАДЕЖКИ ДОБРОВОЛЦИ ЩЕ ОБУЧАВАТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА

Фондация „ЕкоЦентрик“ и дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ стартират проект за младежки доброволци от Северозападна България. Целта на двете организации е да се създаде и популяризира мрежа от обучени младежки доброволци за мултиплициране на природозащитни дейности, както и да се предоставят възможности на младите хора за личностно и професионално развитие.

15 младежи на възраст 18-29 години от Северозападна България ще преминат през теоретично и практическо обучение за работа с връстници и ще получат финансиране за реализиране на собствени природозащитни кампании и инициативи. Доброволците ще приложат своите умения с гимназисти от училищата СУ„Васил Кънчов“ и СУ „Христо Ботев“ Враца.

В рамките на проект „Младежки доброволци - за еко образование“ ще бъде разработен методичен подход и наръчник “Младежки доброволци обучават младежи за опазване на околната среда”. Практическите и теоретични обучения ще се извършват в края на месец септември и месец октомври 2017.

Младежите, желаещи да се включат в проекта, трябва да попълнят въпросник ТУК 

Обучените доброволци ще бъдат включени в последващи инициативи и дейности на Фондация „ЕкоЦентрик“ и Дирекция на ПП „Врачански Балкан“.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

Новини

Back To Top