НМФ ПРЕДЛАГА ДВЕ ОБУЧЕНИЯ НА ТЕМА „СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ И МЛАДЕЖКО ВКЛЮЧВАНЕ“

 25 юли  908

НМФ ПРЕДЛАГА ДВЕ ОБУЧЕНИЯ НА ТЕМА „СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ И МЛАДЕЖКО ВКЛЮЧВАНЕ“

Национален младежки форум предлага две обучения на тема „Структурен диалог и младежко включване“.

Първото предложение е обучителният семинар „Структурен диалог и младежко включване”, който ще се проведе в периода 10-12 август 2017 г., гр. Варна - Европейска младежка столица за 2017 г.

Обучението ще събере над 20 млади хора от страната, за да повиши информираността за процеса на Структурен диалог на национално и европейско ниво. По време на събитието, на участниците ще натрупат знания и умения за включване в процесите на вземане на решения. Чрез методите на неформалното образование участниците ще развият своите комуникационни и презентационни умения, умения за аргументиране на идеи и участие в срещи между млади хора и институции.

За кандидатстване трябва да се попълни апликационната форма ТУК  в срок до 30 юли 2017 г., 23:59 ч.

Одобрените участници ще бъдат уведомени чрез електронна поща до 1 август 2017 г.

Второто предложение е обучение за посланици на Структурния диалог у нас, което също ще се проведе във Варна - Европейска младежка столица и отново ще е в периода 10-12 август 2017 г.

Търсят се 20 мотивирани младежи, които да станат Посланици на младежкото включване в България в рамките на 6-тия цикъл от Структурния диалог и председателството на Естония, България и Австрия на Съвета на ЕС по темата “Младите хора в Европа - какво следва?”

Ако искаш да си сред първите Посланици на Структурния диалог в България, можеш да кандидатстваш за обучение. То ще събере младежки лидери и активисти от 10 града в България, които ще натрупат знания и умения да провеждат дейности на местно ниво, свързани със Структурния диалог и участието на младите хора в процесите на взимане на решения.

Могат да кандидатстват младежки лидери и активисти. Предимство е познаването на Структурния диалог като процес и/или участие на предишни обучения/семинари/конференции за Структурен диалог и младежко включване

За кандидатстване трябва да се попълни апликационната форма ТУК  в срок до 30 юли 2017 г. 23:59 ч.

Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие).

Одобрените участници ще бъдат уведомени чрез електронна поща до 1 август 2017 г.

За повече информация ТУК 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top