ОБУЧЕНИЕ „ТРАНСФОРМИРАНЕ НА КОНФЛИКТИ: ОТ ЗАТРУДНЕНИЯ КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИ” НА „ВЪЗМОЖНОСТИ БЕЗ ГРАНИЦИ“

 04 юли  577

ОБУЧЕНИЕ „ТРАНСФОРМИРАНЕ НА КОНФЛИКТИ: ОТ ЗАТРУДНЕНИЯ КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИ” НА „ВЪЗМОЖНОСТИ БЕЗ ГРАНИЦИ“

От 30 юни до 2 юли 2017 г. в хотел Маунтийн Дрийм, Банско, сдружение „Възможности без граници“ проведе двудневно обучение на тема „Трансформиране на конфликти: от затруднения към възможности”. В обучението взеха участие 20 младежи между 15 и 18 години.

В първия полуден, участниците се запознаха със същността на конфликтите в ежедневието ни. По време на дейностите бяха синхронизирани разбиранията и дефинициите по темата. Младежите бяха успешно въведени в идеята за управление, трансформация и разрешаване на конфликтни ситуации. Бяха разгледани детайлно и различни принципи, и концепции за справяне с конфликтите. Те анализираха в детайли елементите на конфликтите чрез използване на различни похвати и техники на неформалното образование.

През втория ден на обучението участниците се запознаха с имплементирането различни инструменти за трансформиране на конфликти. Значително внимание бе отделено на проектното мислене и управленческия подход за трансформиране им. Участниците бяха включени в интерактивни обучителни дейности и запознати с добри практики от страната и чужбина.

В заключителния втори полуден младежите имаха възможност да анализират конфликтите в обкръжаващата ги среда, да генерират идеи за трансформация и определят своята роля в този процес. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top