ДВЕ СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ” НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА „ДИМИТЪР ПАНИЦА”

 29 юни  832

ДВЕ СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ” НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА „ДИМИТЪР ПАНИЦА”

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява отпускането на две годишни стипендии за участие в Националната програма „Управленски умения” за учебнатa 2017/2018 година на Българското училище за политика “Димитър Паница”.

I. Стипендиите са в размер на таксата за обучение в Националната програма „Управленски умения” – 1800 лв.

II. Стипендии могат да получат участници в програмата от гражданската квота, които отговарят на следните условия:

  • заемат водещи позиции в гражданската организация и/или сектора, които представляват;
  • имат минимум 5 (пет) години професионален опит (трудов стаж) и представляват организации с обществен авторитет и влияние в областта и в региона, в които работят;
  • работят за подобряване на образователните и житейски постижения на лица от уязвими общности, с фокус върху ромите, в едно от следните направления: ранно детско развитие, образователни успехи, жилищна сигурност и създаване на условия за работа;
  • доказват ангажимента си към изграждане на местни и национални политики за подобряване възможностите пред и постиженията на уязвими общности на национално и местно ниво чрез застъпничество и лобиране за законодателни промени или промени в подходи на местната власт, или чрез авторски публикации в медиите;
  • показали са високи резултати на входните тестове и интервюто за прием в програмата;
  • не са членове на политически партии;
  •        не представляват търговски дружества, бизнес организации и/или клонове и представителства на чуждестранни фирми и чуждестранни и международни организации;
  • не получават финансиране от друга организация за участието си в програмата.

Стипендиантите се определят от тричленна комисия в състав: изпълнителен директор на Българското училище за политика „Димитър Паница”, финансов директор и програмен координатор, в съгласуваност с фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Кандидатите могат да подават документите си директно към Българското училище за политика “Димитър Паница” ТУК 

За повече информация ТУК 

 

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top