АКЦИЯ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ В ЛОВЕЧ  С УЧАСТИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ОТ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК”

 27 юни  620

АКЦИЯ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ В ЛОВЕЧ С УЧАСТИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ОТ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК”

На 27 юни 2017 година, във връзка с настъпващата лятна ваканция,  Районно управление на полицията, Ловеч, стартира кампания на територията на града за пътна безопасност през лятото и опазване живота на децата на пътя.

Партньори на инициативата са Областната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ОКБППМН) – Ловеч и доброволци на сдружение „Екомисия 21 век”, които заедно с полицаи спираха водачи на автомобили на два поста с оживено движение в града и раздадоха листовки. Те призоваха шофьорите да карат внимателно и безопасно през лятото.  

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top