КАНДИДАТСТВАЙ ЗА УЧАСТИЕ В БЪЛГАРСКО-КОРЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ОБМЕН – 2017 ГОДИНА

 07 юли  5864

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА УЧАСТИЕ В БЪЛГАРСКО-КОРЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ОБМЕН – 2017 ГОДИНА

От 2007 година насам, Министерството на младежта и спорта (тогава Държавна агенция за младежта и спорта), има сключен Меморандум с Република Корея за разбирателство и сътрудничество в областта на младежката политика. Меморандумът цели насърчаване на партньорството между двете страни по въпроси, свързани с младежта, като фокус е поставен върху младежките политики, ключовите механизми и добрите практики за справяне с проблемите и срещане на нуждите на младите хора в сфери като образованието, заетостта и участието в гражданското общество.

През месец юни Министерството на младежта и спорта ще посрещне младежка делегация и представители на Министерството на равенство между половете и семейството на Република Корея. Делегацията ще посети четири български града – Враца, Варна, Бургас, Пловдив и София, където ще се срещнат с представители на младежки информационно консултантските центрове (МИКЦ), финансирани по Национална програма за младежта (2016-2020) на ММС и представители на местната власт.

Във връзка с Меморандума, Министерството на младежта и спорта, дирекция „Политика за младежта“, има удоволствието да обяви конкурс за подбор на изявени и мотивирани млади хора, които проявяват интерес към младежките политики и културата на Република Корея. Избраните кандидати ще посетят азиатската страна като част от официалната делегация на Република България. В продължение на няколко дни младежите ще могат да се запознаят с добри практики в сферата на младежките политики, прилагани в Корея, да усетят вековната история, богатата култура и ценностите на обществото. Младежкият обмен ще спомогне за осъществяването на добрата комуникация на българските младежи с техни връстници от Корея, което ще повлияе благоприятно за обмяната на опит, визията и ценните идеи.

Ако ти си на възраст между 15 и 29 години и се определяш като активен млад човек, членуващ в младежка организация, имаш интерес към културата и историята на Корея и си заинтересован от въпроси, свързани с политиките за младите хора, изпрати ни своята автобиография на български език и мотивационно писмо (до 300 думи), в което споделяш с какво участието ти в Програмата би допринесло за твоето личностно и професионално развитие, на e-mail: youth.policy@mpes.government.bg, в срок до 07.07.2017 година. Да бъдат посочени имейл и телефон за връзка.

Критериите за участие са следните:

Административни критерии:

•  Възраст  15 - 29 г.;

•  Разговорен английски (документ и интервю с одобрените по документи кандидати);

•  Членство и активно участие в дейността на младежко НПО (доказва се с препоръка от УС на организацията).

Качествени критерии:

•  Лична мотивация за участие (с какво може да допринесе);

•  Предложение за добра практика, която да бъде представена по време на визитата (кратко описание и ползи, включени в мотивационното писмо);

•  Очаквания от визитата и идеи за бъдещето (включват се в мотивационното писмо).

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично на посочените от тях  имейл и телефон.

Посещението на делегацията на Р България в Р Корея ще се проведе в периода 05 септември до 14 септември 2017 година. Разходите пътуване за участие се поемат от Министерството на младежта и спорта.

Пожелаваме ви УСПЕХ!

Събития

Back To Top