ЛЕТНИ МЛАДЕЖКИ СТАЖОВЕ 2017 Г. В ЛОВЕЧ

 20 юни  600

ЛЕТНИ МЛАДЕЖКИ СТАЖОВЕ 2017 Г. В ЛОВЕЧ

Сдружение „Екомисия 21 век” реализира за поредна година инициативата  Летни младежки стажове. В нея  могат да се включват всички желаещи младежи от 9 до 12 клас на ловешките учебни заведения и студенти, които ще работят доброволно за период от две седмици по 4 часа на ден в предпочетената от тях институция.

По време на стажуването младите хора придобиват знания и умения, различни от тези, които получават в училище и университета. Те  се докосват до конкретната работа на служителите, придобиват полезни професионални знания социални умения и контакти и  оползотворяват пълноценно свободното си време през лятото.
Стажовете ще се проведат през юли  и  август, като участниците ще имат възможност да стажуват в следните  институции: Областна администрация, община Ловеч, Регионален исторически музей, РЗИ Ловеч, ТД на НАП Ловеч,  сдружение „Екомисия 21 век“, Териториално статистическо бюро и Областен информационен център Ловеч.

Желаещите младежи, могат да подават заявления до 29 юни 2017 г., в Младежки център - Ловеч.

Повече информация на тел. 068/603834.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top