ВКЛЮЧИ СЕ В КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ПОЛИТИКИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА КЪМ КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА!

 18 юни  1950

ВКЛЮЧИ СЕ В КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ПОЛИТИКИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА КЪМ КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА!

В София е приета Стратегия за младите хора на Столична община (2017 - 2027 г.).

Национален младежки форум работи активно за съставянето на Консултативен съвет по политиките за младежта към Кмета на Столична община като първа стъпка от изпълнението на Стратегията за младите хора.

 В продължение на няколко месеца са проведени срещи с представители на младежки организации, организации, работещи с млади хора, ученически и студентски съвети и представители на Столична община. Националният младежки форум е изготвил и становище  по темата.

 Желанието за сътрудничество между вземащите решения и младежкия сектор води до приемането на Заповед за сформиране на Консултативен съвет по политиките за младежта.

 Младите хора, които искат да бъдат част от КСПМ към Кмета на Столична община, трябва да изпратят съответните документи, които могат да намерят ТУК , в срок до 18.06.2017 г.

Събития

Back To Top