ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ММС И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДИСКУТИРАХА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА В БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС

 09 юни  2017

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ММС И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДИСКУТИРАХА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА В БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС

Приоритетните теми и планираните събития в секторите „Младеж“ и „Спорт“ за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз бяха обсъдени на среща между ръководството на Министерството на младежта и спорта и представители на Европейската комисия.

Дискусията премина под формата на работна закуска, в която участваха заместник-министърът на младежта и спорта Габриела Козарева, генералният директор с ресор образование и култура към Европейската комисия Мартинe Райхартс, ръководителят на Представителството на Европейската комисия у нас Огнян Златев, директорът на дирекция „Иновации, международно сътрудничество и спорт“ на Европейската комисия Антоанета Ангелова-Кръстева, първият секретар за младежта и спорта в Постоянното представителство на България в Европейския съюз Яна Топалова и координаторът за политики и междуинституционални връзки в Европейската комисия Филип ван Депул.

Заместник-министър Козарева съвместно с екипа по Председателството към ММС представи основните акспекти около приоритетите в секторите „Младеж“ и „Спорт“. В тях са залегнали европейските ценности и идеите за устойчиво развитие, мир и сигурност на гражданите.

При разработването на приоритетите е направен задълбочен анализ сред заинтересованите лица, особено сред младите хора. Проучени са и техните очаквания за резултатите от Българското председателство. Заместник-министър Козарева акцентира върху значението на младежите за постигането на устойчивост, демографски подем и равнопоставеност в обществото.

 „Както Европа разпознава важната роля на младите хора като пълноценни участници в създаването и изпълнението на политики, така и България разпознава младите хора като движещата сила, която ще допринесе за позитивното бъдещо развитие на обединена Европа“, заяви Габриела Козарева. Заместник-министърът увери представителите на Европейската комисия, че приоритетите са формулирани с идеята да се работи не само „за“ младите хора, а „със тях“, тъй като те са най-засегнати от социалните и икономическите предизвикателства на съвременния свят.

В сектор „Младеж“ приоритетните теми са мирът и сигурността, включването на младите хора за осигуряване на устойчивост и развитие, както и ролята на таланта на младежите за демографския подем.

В сектор „Спорт“ основният фокус на приоритетите ще бъде поставен върху използването на спорта като инструмент за популяризиране на европейските ценности и в борбата срещу допинга. Представителите на Европейската комисия изразиха удовлетвореност от представените амбициозни приоритети в секторите „Младеж“ и „Спорт“, като подчертаха тяхното значение и изразиха високите си очаквания от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПО ПОВОД 4 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА АГРЕСИЯ, ВИ ПИТАМЕ: КОИ СА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА?

Видео

Вижте още
Back To Top