ДА БЪДЕШ Е ДА ДЕЙСТВАШ! - активизиране на младежката инициативност

 23 септември  1099

ДА БЪДЕШ Е ДА ДЕЙСТВАШ! - активизиране на младежката инициативност

Сдружение „Виа Сивик“

"ДА БЪДЕШ Е ДА ДЕЙСТВАШ! - активизиране на младежката инициативност" е новият проект на Сдружение „ВИА СИВИК”, финансиран по Национална програма за младежта (2011 – 2015), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании, Министерство на младежта и спорта. Той е сред деветте избрани за финансиране от общо 60 предложения, участвали в сесията. Стойността му е 6200 лв, като дейностите ще се реализират в периода 15 септември - 31 октомври 2015 г.

Основната цел на проекта е развитие на гражданската компетентност на 30 младежи на възраст 16-29 години чрез обучителна програма по европейско демократично гражданство, обмен на идеи и добри практики и придобиване на умения за мотивиране и подкрепа на младежката инициативност и участие в обществения живот.

 

КОЙ може да се включи?

 Сдружение „ВИА СИВИК” кани всички млади хора на възраст от 16 до 29 години - членове на организацията, съмишленици, доброволци, както и всеки с интерес:

·  да разшири познанията си за същността на гражданските си права и как да ги използва отговорно, за да постигне промяната, която желае;

· да бъде част от една РЕАЛНА активна младежка общност, генерираща нови идеи и търсещата начин за реализирането им;

· да обмени опит, сподели актуална информация и научи за всичко, което вълнува съвременните младежи, както и възможните решения на ГОРЕЩИТЕ проблеми, свързани с личностното им и професионално ориентиране и развитие.

 

КАК ЩЕ БЪДАТ ИЗБРАНИ участниците?

·  Трябва да са запознати с дейността на Сдружение „ВИА СИВИК” (всичко за него може да намерите на www.viacivic.org), да са се включвали в някои от дейностите на Сдружението или да имат интерес към разработване и управление на проекти, треньорска дейности или като младежки работници;

·  Търсим позитивни, любознателни младежи, отворени към нови знания и преживявания, активни в общността си и социално ангажирани;

·   Държим да са организирани и да довършват започнатото до край, да не щадят усилията си, да са инициативни;

·  Ценим креативността, находчивостта, изобретателността, насърчаваме нестандартно мислене;

·    Държим да са хора, които няма да изчерпят интереса си с края на проекта, а ще станат наш ценен ресурс и ще работим по програми и проекти ЗАЕДНО.

·   Добре е участниците да са снабдени с компютър, интернет и да използват интернет пространството за комуникация, тъй като част от дейностите ще се осъществяват он лайн!

 

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ, ако се включите?

Безплатно обучение в приятелска среда и с професионални треньори;

Нови познанства и преживявания;

Възможност да изпробвате качествата си в истинска работна среда като се включите във всеки етап от осъществяването на проекта;

РЕАЛНА общност от млади хора, за реализиране на бъдещи проектни идеи;

Споделяне на опит от страна на млади професионалисти, треньори, местни власти и др.

Консултиране при разработване на собствена идея до проектно предложение.

АКО ИСКАТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ:

 

Попълнете он лайн формата за записване, която ще откриете на:

 

http://goo.gl/forms/WOMxSIUBrE

но не по-късно от 28 септември.

 

КАКВА е програмата на проекта?

1. Двудневен обучителен семинар: 3 и 4 октомври (събота и неделя) в град София (за участници от страната не е предвиден хотел и транспорт). Фокус върху темите:

·          Гражданските права на младите хора като български и европейски граждан;

·          Практически измерения на младежкото участие в обществения и политически живот;

·          Разработване на проектно предложение.

В обучението ще се използват интерактивни методи и методологията на неформалното образование – презентации, казуси, симулации, ролеви игри, дискусии в малки групи, практически индивидуални и екипни упражнения, споделяне на опит и др. 

2. Младежки креативни работилници: 16-18 октомври (петък, събота и неделя) в град Добринище. Целта е участниците да придобият практически умения за разработване на младежка инициатива/кампания  за решаване на важен за тях въпрос.

3. Подготовка и реализация на информационна кампания за промотиране на младежките права: 19-29 октомври. Учене чрез правене - създаване на визия на кампанията, писане на материали, разпространение чрез социалните медии, създаване на събитие, снимане на видеоклип и т.н.

Подробности за проекта може да намерите на сайта ни www.viacivic.org

ФБ страницата https://www.facebook.com/ViaCivicBG

ФБ групата https://www.facebook.com/groups/viacivic/

 

Очакваме ви!

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top