МИКЦ АКТИВНО ОБЩЕСТВО НАБИРА УЧАСТНИЦИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО "РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"

 23 май  738

МИКЦ АКТИВНО ОБЩЕСТВО НАБИРА УЧАСТНИЦИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО "РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"

Младежки информационно-консултантски център Видин организира обучение на тема "Разработване и управление на проекти", като част от проект "МИКЦ Активно общество" по Националната програма за младежта на Министерство на младежта и спорта.

Обучението ще се проведе на 29 и 30 май 2017г. в конферентната зала на МИКЦ Активно общество. В обучението имат право да вземат участие младежи от 15 до 29 години от област Видин. При селекцията ще се вземе под внимание мотивацията и опита на кандидатите.

Основните теми на обучението са свързани с:

  • Проектен цикъл;
  • Цел, задачи, дейности, целева група;
  • Необходими ресурси - човешки, материални, финансови;
  • График на дейностите, наблюдение и контрол;
  • Бюджетиране на проектни дейности;
  •  Правила за разработване на проектно предложение;
  • Проектен мениджмънт;
  • Управление на ресурсите;
  • Комуникация.

 Желаещите да вземат участие в обучението, е необходимо да изпратят в срок до 25 май 2017г /четвъртък/ попълнена форма за кандидатстване на mikc.aktivnoobshtestvo@gmail.com, със заглавие на писмото "Обучение по Разработване и управление на проекти". Резултатите ще бъдат изпратени по електронна поща до всеки един кандидат в срок до 26 май 2017 г.

Само одобрените кандидати ще получат подробна информация за обучението.

Всички разходи са за сметка на МИКЦ Видин.

Местата са ограничени /20 участници/.

Забележка: Формулярите за участие в обучението, изпратени след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани!

Документи за кандидатстване ТУК 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top