МИКЦ ПЕРНИК СЕ СРЕЩНА С МЛАДЕЖИ ОТ ТРЪН

 18 май  752

МИКЦ ПЕРНИК СЕ СРЕЩНА С МЛАДЕЖИ ОТ ТРЪН

По покана на община Трън екипът на МИКЦ Перник Станислава Генадиева – ръководител, Александър Кръстанов – консултант „Кариерно ориентиране“ и специалист „Обучения“ и Кристина Георгиева - специалист „Информационни услуги“ се срещнаха с млади хора от града.

На събитието бяха представени възможностите за включване на младежи в обученията и консултациите, които организира „Младежки информационно-консултантски център – Перник“. „За нас е важно да работим за развитието на младите хора от населените места във всички общини в областта“ - каза Станислава Генадиева. И добави, че екипът и темите са подбрани съобразно потребностите на младежите.

В края на май екипът на МИКЦ организира обучение на тема „Развитие на презентационните умения“, с обучител председателят на Национална асоциация по дебати. Обучението ще бъде еднодневно, а единственото, което се изисква от младежите е да бъдат мотивирани и да имат желание да се включат.

Кандидатстването става чрез обявени формуляри на официалната страница на Младежки информационно-консултантски център - Перник във Facebook.

През юни предстои да организираме едно обучение, което цели да подготви младите хора за оцеляване в природата. Знаем, че през летните месеци много туристи решават да посетят планината, но тя крие и своите опасности. Затова ще се опитаме да им дадем базови познания в рамките на 10 модула, които включват оцеляване сред природата, оказване на бърза помощ, бивакуване, разпознаване на горски растения и животни, опазване на околната среда и др.

В момента се провеждат и две кампании част от проекта МИКЦ Перник - „Познаваме ли институциите?“ и „Перник на младите“.

Паралелно с това в училищата и в Общински младежки дом по предварителна заявка се организират консултации по „Кариерно ориентиране“ и „Здравословен начин на живот“.

Дейностите на МИКЦ Перник са предназначени за млади хора на възраст между 15 и 29 г. И всички услуги, които предоставя центърът, са безплатни.

Младежки информационно-консултантски център - Перник се реализира от сдружение "Обектив", по Национална програма за младежта (2016 -2020г.) от Министерството на младежта и спорта. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top