ИНИЦИАТИВА НА ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК С МКБППМН КЪМ ОБЩИНА ЛОВЕЧ И ДЕЦА ОТ ЦНСТ ПО ПОВОД 22 АПРИЛ

 25 април  678

ИНИЦИАТИВА НА ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК С МКБППМН КЪМ ОБЩИНА ЛОВЕЧ И ДЕЦА ОТ ЦНСТ ПО ПОВОД 22 АПРИЛ

По повод 22 април, Международния ден на планетата Земя, доброволци, членове на Общински ученически съвет Ловеч  и екипът на сдружение Екомисия 21 век проведоха съвместна акция  с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)  и децата от ЦНСТ в община Ловеч. Въоръжени с чували и ръкавици, те почистиха територията на Ловешки зоопарк от отпадъци. В края на акцията, удовлетворени от постигнатото, те се снимаха с чувалите и си обещаха, че тази съвместна инициатива няма да е последна, защото стореното добро заразява и увлича!

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top