СДРУЖЕНИЕ „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“ ТЪРСИ ДОБРОВОЛЦИ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „СПАСИ ЕДНО ДЪРВО“

 18 април  1350

СДРУЖЕНИЕ „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“ ТЪРСИ ДОБРОВОЛЦИ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „СПАСИ ЕДНО ДЪРВО“

Сдружение „Активно общество“ започва четвъртото издание на екологичната кампания „Спаси едно дърво“. Кампанията, в рамките на която се разполагат кутии за събиране на хартия в обществени сгради, институции и търговски обекти; събиране и предаване за рециклиране непотребна хартия и засаждане на дръвчета на есен, се радва на огромен успех и популярност. През годините „Спаси едно дърво“ разшири обхвата си от град Видин до областно ниво. През първите три издания на кампанията се събраха над 3 тона хартия и засадиха над 200 дръвчета.

Водено от амбицията за разширяване на дейността на организацията и достигане на кампанията до повече населени места, сдружение „Активно общество“ си поставя грандиозната цел таз годишната кампания да достигне до национален мащаб.

През тази 2017 г. кампанията „Спаси едно дърво“ в област Видин ще се реализира като част от младежки информационно-консултантски център Видин (МИКЦ) към министерството на младежта и спорта. Първият етап от кампанията ще бъде и част от събитията на  Европейската седмица на младежта от 01 до 07 май.

Етапи на кампанията:

  • 01 – 07 май – разпространяване на кутии за събиране на хартия в обществени сгради и търговски обекти;
  • 08 май – 08 юни – предаване на събраната хартия за рециклиране;
  • ноември – засаждане на дръвчета.

За реализиране на кампанията „Спаси едно дърво“ на територията на цялата страна, сдружение „Активно общество“ приканва доброволци и организации за сътрудничество по осъществяването на екологичната инициатива.

„Активно общество“ ще предостави информационни  материали и указания за осъществяване на дейностите на желаещите да реализират дейността в техните населени места, общини или области.

На включилите се в кампанията, ще бъдат изготвени сертификати за участие в национална кампания. Сдружение „Активно общество“ покрива транспортните и командировъчните  разходи.

За повече информация и заявка за включване в кампанията: гр. Видин, пл. „Бдинци“ № 2, тел.: 0894 23 22 54 – инж. Радослав Георгиев, ръководител МИКЦ;  0888 70 16 27 – Емил Иванов, координатор МИКЦ, e-mail: aktivnoobshtestvo@gmail.com

За повече информация ТУК  и  ТУК 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top