„ЛАБИРИНТ НА АРХИТЕКТА” -  ИНТЕРАКТИВЕН ТРЕНИНГ В ГР. СТАРА ЗАГОРА

 04 април  711

„ЛАБИРИНТ НА АРХИТЕКТА” - ИНТЕРАКТИВЕН ТРЕНИНГ В ГР. СТАРА ЗАГОРА

На 3 април 2017 г.  в гр. Стара Загора се проведе „Лабиринт на Архитекта” -  интерактивен тренинг,  по време на младежка вечер, част от регулярните дейности по проект Младежки информационно – консултантски център „ Къщата на Архитекта” , финансиран по Национална програма за младежта на ММС.

15 младежа на възраст между 15-29 години, се включиха в предизвикателства за ума и издържливостта, експериментираха уменията си за работа в екип и се забавляваха.

Тренинг групата бе с водещ социалния психолог, ас. Николай Жилков, специалист „ Социално консултиране и тренинг групи” към  прокт МИКЦ. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top