ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ С ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ” В  ЯМБОЛ

 03 април  653

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ С ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ” В ЯМБОЛ

На 29 март 2017 г. екипът на МИКЦ - Ямбол с обучители Моника Радева и Илияна Димитрова проведе обучение на тема „Ефективно общуване с институции и органи на управление”. В него се включиха младежи от Ямбол и региона. Участниците обмениха идеи и придобиха знания и умения.

Обучението е по проект „Млад гражданин 5”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016–2020), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ).

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top