ПЪРВО МОБИЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖИ В С. СКУТАРЕ, ОБЩИНА ”МАРИЦА”

 29 март  1363

ПЪРВО МОБИЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖИ В С. СКУТАРЕ, ОБЩИНА ”МАРИЦА”

На 27.03.2017 г. в читалище „Светлина-1927“, с.Скутаре, се проведе първото мобилно обучение на територията на община „Марица”. МИКЦ „Младежка зона – активни и креативни”, изпълняван от асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България” в партньорство с община „Марица”, ще осъществи общо 8 обучения в малките населени места от общината.

Началото на цикъла от обучения бе поставено с темата „Неформалното образование като възможност за бъдеща професионална реализация”. Младежите бяха запознати с методите на неформалното образование, ползите, които носи то, както и ролята му за развитието на редица умения, които са необходими за адаптация към пазара на труда. Чрез много интерактивни занимания и групови задачи младите хора от община „Марица” подобриха знанията и уменията си за адаптивност към заобикалящатата ги среда.

Участниците изразиха очакванията си от Младежката зона, а също така споделиха и потребностите на младите хора в тяхната общност. Тази информация е от изключително значение за процеса на неформално обучение, тъй като част от темите, които предстоят, ще бъдат съобразявани с изявените нужди, предпочитания и желания на младите хора.

От края на 2016 г. читалище „Светлина-1927” разполага с изцяло нова сграда. Изградената модерна инфраструктура дава всички предпоставки за развитие на младежки активности в с. Скутаре.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top