ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЛИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ПРАВИЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО“

 29 март  621

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЛИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ПРАВИЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО“

На 25.03.2017г.  се проведе еднодневно обучение на тема „Повишаване на личната ефективност чрез правилно управление на времето“, организирано от екипа на проект „МИКЦ Благоевград – ефективен достъп до информация, услуги и обучения за младите хора”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по НПМ (2016 – 2020). Проектът се реализира от водеща организация СНЦ „Балкани без граници” в партньорство с община Благоевград и СНЦ „Ръка за ръка” за период от 12 месеца и стартира от 01.01.2017 г.

Обучителният семинар бе насочен към разглеждане на съвременни подходи за постигане на висока ефективност в училище и на работното място. Основната цел е да се спомогне за значително повишаване личната ефективност на участниците в ежедневната им работа и занимания. Загубата на работно време от страна на служителите се отразява директно на финансовия резултат на фирмите, редуцира ефективността в работата на цялата организация и намалява нейната конкурентоспособност. Колкото по-високо е нивото в йерархията, на което се генерират загуби на време, толкова по-сериозни са негативите за бизнес-организацията. В тази връзка умението за управление на времето е първото условие за успех в бизнеса. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top