ОБУЧЕНИЕ „ХРАНЕНЕ И ИМУНИТЕТ - ВРАГОВЕ ИЛИ ПРИЯТЕЛИ“  В БЛАГОЕВГРАД

 14 март  675

ОБУЧЕНИЕ „ХРАНЕНЕ И ИМУНИТЕТ - ВРАГОВЕ ИЛИ ПРИЯТЕЛИ“ В БЛАГОЕВГРАД

На 11.03.2017 г. се проведе обучение на тема „Хранене и имунитет-врагове или приятели“, организирано от екипа на проект „МИКЦ Благоевград – ефективен достъп до информация, услуги и обучения за младите хора”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по НПМ (2016 – 2020), Подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ). Проектът се реализира от водеща организация СНЦ „Балкани без граници” в партньорство с община Благоевград и СНЦ „Ръка за ръка”.

Обучението имаше за цел да запознае участниците с понятието „имунитет” и на кои процеси в организма той пряко въздейства. Дискутираха се взаимосвързаността на имунитета и здравословното хранене, естествените имуностимулатори, въздействието на веществата, водещи до зависимости върху имунната система, начините за подобряване на общото здравословно състояние посредством храни, действащи благоприятно на имунитета.

Обучителният семинар беше еднодневен с обща продължителност 5 астрономически часа и се проведе в с.Кочан, община Сатовча.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top