ТЪРСЯТ СЕ 10 ДОБРОВОЛЦИ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ОТ КСУ „ОЛГА СКОБЕЛЕВА” В ПЛОВДИВ

 26 март  1347

ТЪРСЯТ СЕ 10 ДОБРОВОЛЦИ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ОТ КСУ „ОЛГА СКОБЕЛЕВА” В ПЛОВДИВ

Асоциация „Голям Брат Голяма Сестра – България“  е официален представител на Big Brothers Big Sisters International за България от 2006 г.  Програмата „Голям Брат Голяма Сестра“ е една от най-големите менторски програми в света, започнала своето съществуване в далечната 1904 г. в САЩ. Идеята на програмата е да създава и подкрепя дългосрочни приятелски отношения между деца, които имат нужда от внимание и насърчаване и доброволци, които имат мотивация и желание да помагат на тези деца.
Асоциация „Голям Брат Голяма Сестра – България“ търси 10 ДОБРОВОЛЦИ за дългосрочна работа с деца и младежи от КСУ „Олга Скобелева", гр. Пловдив.
Тези, които имат нужда от вашата подкрепа са:

 • Деца и младежи на възраст между 8-18 години;
 • С различни етнически, религиозни и културни особености;
 • С интелектуални и поведенчески затруднения;
 • Самотни и изолирани;
 • С изявена потребност да имат свои „Големи Братя и Сестри“!

 Ако Вие сте:

 • Мъж или жена на възраст 21+ години;
 • Толерантни и лишени от стереотипи на етнически, религиозен или културен принцип;
 • Имате желание да бъдете полезни на младежи или девойки в неравностойно положение;
 • Имате натрупан жизнен опит и сте готови да го споделите и да бъдете позитивни модели за подражание;
 • Можете да посветите поне 4 часа месечно за срещи и общи активности на територията на гр.Пловдив;
 • Готови да споделяте магията на това да бъдете „Големи Братя и Сестри“,

НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА НАМЕРИТЕ ПЪТ ЕДИН КЪМ ДРУГ!
На тези, които желаят да станат ментори, асоциация „Голям Брат Голяма Сестра – България“ предоставя:

 • Безплатно обучение по международните стандарти за менторски услуги на „Big Brothers Big Sisters International“;
 • Последващи консултации с психолози и социални работници и подкрепа при осъществяване на общуването с младежите от Прогрмата;
 • Сертифициране по стандартите на „Big Brothers Big Sisters International“;
 • Възможност за участие в други инициативи и проекти.

Тези, които се интересуват, трябва да попълнят следния формуляр.

Краен срок: 26 март 2017 г.
Първото обучение е предвидено за месец април 2017 г. Всички, които са се апликирали, ще получат по e-mail подробна информация за участие в обучението и в останалите етапи от подготовката на менторите.
За повече информация: office@bbbsbg.org и тел.: 032 241658, 0879 47 66 94.

Събития

Back To Top