ОБУЧЕНИЕ „ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ С ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ”

 10 март  687

ОБУЧЕНИЕ „ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ С ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ”

На 01 - 02 март 2017 г. в СУ”Д-р Петър Берон”- град Болярово, екипът на МИКЦ - Ямбол с обучители Калоян Калиманов и Лъчезар Лазаров проведоха обучения на тема „Ефективно общуване с институции и органи на управление“.

Обучението по проект „Млад гражданин 5” е финансирано от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016–2020), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ).

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top