ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ И ЕКИПНА ЕФЕКТИВНОСТ“

 07 март  832

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ И ЕКИПНА ЕФЕКТИВНОСТ“

На 25 и 26.02.2017 г. се проведе обучение на тема „Комуникативни умения и екипна ефективност“, организирано от екипа на проект „МИКЦ Благоевград – ефективен достъп до информация, услуги и обучения за младите хора”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по НПМ  (2016 – 2020). Проектът се реализира от водеща организация СНЦ „Балкани без граници” в партньорство с община Благоевград и СНЦ „Ръка за ръка”.

Основната задача на обучението бе  засилване на сплотеността на екипите, която е водещ фактор за постигане на по-високи бизнес резултати, както и развитието на практически умения за продуктивна работа в екип.Участниците бяха въвлечени в различни дейности и задачи, чрез които се развиват и надграждат уменията им за работа и комуникация в екип.

Обучението имаше за цел да провокира в участниците промяна на гледната точка относно ефективността на собствените им стилове и стратегии при общуване с други хора в професионален или в личен план. Друга основна цел на обучението беше да разкрие посоки за промяна на начините за комуникация към по-добро разбиране на другите и по-ефективно изразяване на собствените идеи, мисли, потребности, желания и чувства.

Ключовите аспекти на обучението бяха насочени към фази на развитие на екипа, екипните роли, сформиране на екип, разпределяне на задачи, управление на създадените екипи. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top