ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА МИКЦ – ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 06 март  873

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА МИКЦ – ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Екипът на МИКЦ – Ямбол, с консултанти Лъчезар Лазаров и Димитрина Димитрова, проведоха информационен ден в ПТГ „Иван Райнов” и СУ „Пиер дьо Кубертен” на 27 и 28 февруари 2017 г.

Участниците бяха запознати с дейността на МИКЦ, какви услуги ще предоставя центърът и обмениха идеи за съвместно сътрудничество.

Информационните дни са по проект„ Млад гражданин 5”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016–2020), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ).

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top