МИКЦ – КЮСТЕНДИЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

 28 февруари  716

МИКЦ – КЮСТЕНДИЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

На 24 февруари 2017 г. експерти от Младежки информационно-консултантски център – Кюстендил взеха участие в кръгла маса на тема „Възможности и предизвикателства за осигуряване на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния район" в гр. Кюстендил.

Събитието е част от проект „СТЪПКИ - Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”, реализиращ се по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония,  съфинансирана от Европейския съюз. Проектът се реализира от сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” в партньорство със сдружение „Регионален център за сътрудничество – Спектър“, гр. Крива Паланка, Македония.

В рамките на кръглата маса бяха представени резултатите от проведено онлайн проучване и проект на доклад за оценка на възможностите и предизвикателствата за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния регион.

Резултатите от онлайн проучването и проектът на доклада бяха представени от доц. Косьо Стойчев, управител на „Региоплан” ЕООД и завеждащ катедра в СУ „Св. Климент Охридски”. Кратко представяне на целите, дейностите и очакваните резултати на проекта направиха ръководителят на проекта и председател на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил - Иван Андонов и председателят на партньорската организация от Крива Паланка - Методи Цветковски.

За повече информация ТУК 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top