ОБУЧЕНИЕ „СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН  БИЗНЕС”  НА МИКЦ - ЯМБОЛ

 27 февруари  647

ОБУЧЕНИЕ „СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС” НА МИКЦ - ЯМБОЛ

На 23 февруари 2017 г. екипът на МИКЦ - Ямбол с обучители Лъчезар Лазаров и Моника Радева проведоха обучения на тема „Стартиране на собствен бизнес“.

Обучението се реализира по проект„ Млад гражданин 5”, финансиран от Министерството на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016–2020), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ).

 

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top