НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПЕТЯ ДУБАРОВА“ – 2017 Г. ЗА МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ ОТ 14 ДО 19 Г.

 17 февруари  1578

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПЕТЯ ДУБАРОВА“ – 2017 Г. ЗА МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ ОТ 14 ДО 19 Г.

Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Бургас, обявяват Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2017.

Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен  до XII клас).

Националният литературен конкурс “Петя Дубарова” за художествена литература включва два раздела:

  • Поезия - до пет стихотворения;
  • Проза – до три разказа.

Конкурсът е анонимен.

Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по–големия плик с творбите. Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес: гр. Бургас 8000, ул. “Гладстон“ 68,  Къща музей “Петя Дубарова“.

Творбите за участие в конкурса да не са публикувани.

Крайният срок за изпращане е 31 март 2017 г.

Телефон за справки: 056 / 81-41-10; имейл: eldubo@abv.bg.

За повече информация ТУК   и ТУК 

Новини

Back To Top