МЛАДЕЖИ УСВОЯВАТ ПРОФЕСИЯ „ДОБРОВОЛЕЦ“

 15 февруари  773

МЛАДЕЖИ УСВОЯВАТ ПРОФЕСИЯ „ДОБРОВОЛЕЦ“

Предимствата на доброволчеството, правата и отговорностите на хората, които го практикуват, както и рисковете, на които те се излагат, бяха в основата на дискусиите по време на двудневното обучение за млади доброволци, което читалище „Умение-2003“ проведе в базата на Националния учебен център на БЧК в с. Лозен. Инициативата стана възможна благодарение на проект „Ковачница за младежка активност“, който се изпълнява от читалището се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.

17 младежи от област Ямбол, подбрани след проведени информационни срещи в региона, бяха обучени от представители на БМЧК - София и от заместник-директора на учебния център Огнян Иванов в оказване на първа долекарска помощ на работното място и в кризисни ситуации, а чрез симулатора за земетресения имаха възможност да си направят самооценка на уменията за управление на стреса. Придобитите способности са документирани със Сертификати по първа помощ на НУЦ на БЧК и с Доброволчески книжки, издадени от читалище „Умение-2003“. Младежите получиха и мини аптечки, които ще използват в следващи инициативи на читалището.   

Планирането, подготовката и реализацията на доброволческа инициатива и на онлайн-кампания, бяха темите на екипната работа между участниците в обучението. Първите доброволчески инициативи, които те ще реализират до края на февруари 2017 г., са насочени към хората с увреждания и самотните стари хора. Но преди това младите доброволци ще се представят като екип на 22 февруари 2017 г. по време на карнавалното шествие на кукери и маскирани, което предхожда фестивала „Кукерландия“ в Ямбол. 

За повече информация ТУК 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top