МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО „ПРОЛЕТ В ТЪРНОВГРАД”, ПОСВЕТЕН НА 180-ТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 10 март  2054

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО „ПРОЛЕТ В ТЪРНОВГРАД”, ПОСВЕТЕН НА 180-ТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

 

МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – В. Търново и П М Г „В. Друмев” – ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „Ерато”

О Б Я В Я В А Т

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО „Пролет в Търновград”.

Конкурсът се организира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по Подпрограма 1- Развитие на младежките информационно-консултантски центрове от Националната програма за младежта (2016-2020) и в партньорство с Областен управител Велико Търново, община Велико Търново и община Лясковец.

Посвещава се на 180-та годишнина от рождението на Васил Левски.

ЦЕЛИ:

 1. Да се провокират творческите търсения на ученици и младите хора, като се осмисли присъствието на  Търновград в съкровените мисли и моменти от живота им.
 2. Чрез силата на художественото слово да се потърси връзката между заветите на древните боляри, старопрестолния дух, забързаното и динамично настояще и най-интимните преживявания, озарени от пролетното възраждане на красотата, любовта и вярата в доброто.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

Конкурсът е явен и индивидуален в три възрастови групи  (15-29 години):

 • І група – ученици VІІІ – ХІІ клас;
 • ІІ група – студенти І – V курс;
 • III група – млади хора до 29 год.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:

 1. Всеки участник има право да участва:

1.1. С  до три стихотворения;

1.2. С две произведения в проза (есе, разказ) – всяко до две страници, написани на компютър, А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта;

1.3. С поезия и проза – общ сбор 3 произведения.

 1. Творбите да са на български език, да не са награждавани в друг конкурс и да не са включвани в други сборници.
 2. Всяка творба да се придружава от информация за автора: трите имена, училище, клас, населено място, телефон за връзка и имейл.
 3. Творбите в електронен вариант се изпращат с отделен прикачен файл на адрес prolet_v_tarnovgrad@abv.bg и  smdi@mail.bg или на хартиен носител на адрес: Велико Търново, ул. “Хр. Ботев” № 15 А, Младежки дом, стая 306- МИКЦ.
 4. Краен срок – 10 март 2017 г.

КЛАСИРАНЕТО ще се извърши от компетентно жури (творци, видни общественици от Велико Търново, членове на Литературен клуб „Ерато”).

КРИТЕРИИ за оценка:

 1. Ясна, откроена, самостоятелно формулирана и интересно заявена позиция по поставената тема;
 2. Убедителност и оригиналност на изложението (не е задължително да присъства исторически контекст);
 3. Единство на съдържание и форма, спазване на нормите на съответния литературен род;
 4. Художествена и езикова издържаност на изказа, изразен собствен творчески стил;
 5. Силно емоционално въздействие и провокативност.

РЕЗУЛТАТИТЕ от конкурса ще бъдат обявени до 31 март 2017 г. За мястото, часа и датата участниците ще бъдат допълнително уведомени.

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКО ВДЪХНОВЕНИЕ И УСПЕХ!

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПО ПОВОД 4 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА АГРЕСИЯ, ВИ ПИТАМЕ: КОИ СА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА?

Видео

Вижте още
Back To Top