ЕРАЗЪМ+“ — ОФОРМЯНЕ НА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА. ЕРАЗЪМ+“ – 30 ГОДИНИ РАЗВИТИЕ

 09 февруари  6291

ЕРАЗЪМ+“ — ОФОРМЯНЕ НА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА. ЕРАЗЪМ+“ – 30 ГОДИНИ РАЗВИТИЕ

Проектът, започнал през 1987 г. като програма за студентска мобилност, прераства в нещо по-голямо и обогатява живота на повече от 9 милиона преки участници, без да споменаваме непрякото въздействие върху много други хора. Ето защо през 2014 г. обединихме много програми в една — програмата „Еразъм+“.

Тази програма за европейска и международна мобилност и сътрудничество свързва хора от различни среди. Тя им дава познанията, необходими, за да водят независим и пълноценен живот, и им помага да намерят своето място в обществото и да развият чувство за европейска идентичност, която допълва националната, регионалната и местната идентичност.

30-та годишнина на програмата „Еразъм“ съвпада с друга важна дата за европейската интеграция — 60-та годишнина от Договора от Рим, с който се насърчава по-тясното сътрудничество в Европа. И с двете годишнини честваме обща цел — обединяването на хората в Европа. Широко призната като най-успешната програма на ЕС, „Еразъм+“ ни дава конкретен пример за положителното въздействие на европейската интеграция и международното сътрудничество. Програмата е обогатила живота на почти 2 милиона души от Европа и света само в периода между 2014 и 2016 г.!

Затова с право 2017 г. ще бъде не само година, в която празнуваме всички постижения на програмата „Еразъм+“, а и година за размисъл за бъдещето на Европа, което можем да построим заедно!

През 2017 г. в цяла Европа ще се проведат многобройни прояви, илюстриращи историята на „Еразъм+“ и предхождащите я програми през последните 30 години. Чествания, конференции, дебати, диалози, изложби, форуми и други прояви ще бъдат организирани на местно, национално и европейско равнище. Присъединете се към проявите близо до вас!

За повече информация ТУК 

Новини

Back To Top