ТЪРСЯТ СЕ МЛАДИТЕ ПОСЛАНИЦИ НА СПОРТНОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ

 06 март  1283

ТЪРСЯТ СЕ МЛАДИТЕ ПОСЛАНИЦИ НА СПОРТНОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ

Процедурата за набиране на документи за млади посланици на спортното развитие стартира и документи могат да бъдат подадени в срок до 6 март 2017 г. Пълна информация за изисквания и кандидатстване е налични ТУК. Проект „Млади посланици на спортното развитие“ ще се реализира в рамките на 2 години и ще се фокусира върху реализиране на доброволчески активности в сферата на спорта, които да промотират социалното включване на младежи между 16 и 24 години. Основен фокус ще бъде поставен върху развитието на четирима Млади посланици на спортното развитие (Young Sports Development Ambassadors) от всяка държава, които да бъдат овластени да разработват проекти с целеви групи млади хора от етнически малцинства и мигрантски произход. „Асоциация за развитие на българския спорт“ е партньор по проекта, който отговаря за дейностите в България.

 Този проект ще допринесе с добавена стойност в следните насоки:

1) Изследване на ефективността на извършените дейности за промотиране на спорта и физическата активност в посочените целеви групи в 7 партньорски държави от ЕС;
2) Разработване на мобилна апликация и уебсайт като устойчиви ресурси;
3) Провеждане на разнородни обучителни, промоционални и експертни модули.

Основните дейности по проекта ще бъдат:

1) Обучение на младите посланици на спортното развитие – Уелс, 2017;

2) Мобилност за обмяна на опит на младите посланици на спортното развитие – държавите – партньори по проекта, 2017;

3) Реализиране на 10 седмични микро проекти в уязвимите общности – местно ниво, 2018;

4) Заключителна конференция по проекта – Италия, 2018.

Партньори в проект “YSDA” са иновативен консорциум от организации, базирани във Великобритания, Словения, Португалия, Италия, Полша, Унгария и България. Проект „YSDA” е съфинансиран по програма „Еразъм+“ и ще бъде изпълнен в рамките на 24 месеца.

За повече информация ТУК 

Събития

Back To Top