ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МИКЦ - КЮСТЕНДИЛ

 11 януари  694

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МИКЦ - КЮСТЕНДИЛ

На 11.01.2017 г. от 11:00 ч. в читалище „Братство 1869”, гр. Кюстендил, се проведе пресконференция за стартиране на дейността на „Младежки информационно-консултантски център - Кюстендил”. Проектът се реализира от сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил“ с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016 – 2020), Министерство на младежта и спорта.

Целта на пресконференцията бе да запознае обществеността и медиите с целите и бъдещите дейности на центъра, както и очакваните резултати. На нея присъстваха представители на партньорските организации, младежки организации, училища, местна власт, медии и др.

Официални гости на събитието бяха Петър Паунов – кмет на община Кюстендил, Иван Андонов – Председател на читалище „Братство 1869“, Юлиана Хаджиева – директор на Дирекция „Бюро по труда - Кюстендил“, Любомира Велинова - управител на Областен информационен център – Кюстендил и др.

За повече информация ТУК

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top