МИКЦ „БАРОМЕТЪР” ПЛЕВЕН

 10 януари  1625

МИКЦ „БАРОМЕТЪР” ПЛЕВЕН

МИКЦ „БАРОМЕТЪР” ПЛЕВЕН продължава дейността си на територията на Плевенска област.

Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи” Плевен за поредна година е приемната структура на Младежки информационно-консултантски център „БАРОМЕТЪР” Плевен.

Проектът се финансира от Национална програма за младежта  (2016 – 2020)  на Министерство на младежта и спорта, а МИКЦ „Барометър” Плевен е част от изградената мрежа от центрове в България.

Младежки информационно-консултантски център „БАРОМЕТЪР” Плевен предоставя безплатни информационни, консултантски и обучителни услуги за млади хора на възраст 15 - 29 години на територията на област Плевен. В тази широка целева група влизат младите хора в училищна възраст, студентите, работещите пълнолетни, както и социално изключените групи от младежи.

Нашите партньори са:

  • сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА”;

  • сдружение на кметовете на кметства и кметски наместници „МИЗИЯ-2006”;

  • сдружение на селската младеж „ЗАЕДНО”;

  • Педагогически колеж, гр. Плевен;

  • фестивална фондация „Морско конче”, гр. Плевен.

В рамките на календарната 2017 година, младите хора от Плевен и населените места в Плевенска област могат да посетят на място офисите на центъра, намиращи се на следния адрес:

5800 гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1, офис 311, 314, 315 или да посетят Facebook страницата: Mbsugi Mikc.

За контакти: Антоанета Мачева – координатор, моб.тел.: 0893 555 705, тел./ факс: 064 83 65 58.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top