МИКЦ - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЩЕ РАЗВИВА ДЕЙНОСТ ЗА 20 000 МЛАДЕЖИ ОТ ОБЛАСТ БУРГАС

 09 януари  981

МИКЦ - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЩЕ РАЗВИВА ДЕЙНОСТ ЗА 20 000 МЛАДЕЖИ ОТ ОБЛАСТ БУРГАС

Национално Сдружение  „Младежки Глас”  спечели едногодишен проект „Младежки информационно-консултантски център – „Гласът на младите в гр. Бургас”.

Младите хора от цялата област ще имат възможността да получат знания по актуални теми безплатно. Центърът работи изцяло в подкрепа на младежите и ще насочи капацитета си към развиването на умения чрез консултации, обучения и информационни услуги.

„До настоящия момент сдружението осъществило три успешни МИКЦ проекта, чиито дейности са осъществени в област Бургас. С предстоящото реализиране  на този проект през 2017г., с екипа на управление на проекта и специалистите, които ще бъдат включени в изпълнението на дейностите, заедно ще продължим надграждаме и утвърждаваме  МИКЦ – Гласът на младите - Бургас като активен информационен – консултантски център за младите хора в град Бургас и областта. Проектът е предназначен за млади хора на възраст между 15 и 29 години - ученици и студенти“ -  каза Камелия Димитрова, ръководител проект МИКЦ - Гласът на младите Бургас.

Проектът се изпълнява по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 1: Развитие на мрежата от Младежки информационно - консултантски центрове (МИКЦ) и се финансира от  Министерството на младежта и спорта. Изпълнението на проекта ще осъществяваме в партньорство с Община Бургас и Бюрото по труда – гр.Бургас. 

По време на изпълнение на проекта ще се осъществят 12 обучения, 36 консултации индивидуални или групови, както и информационни срещи. Участниците ще работят в екип и ще повишават познанията си в една типично неформална обстановка с игри, казуси, дискусии, лекции, беседи различна обстановка, с използването на мултимедийни презентации. Предвидени са двудневни и еднодневни обучения, както и на терен – в училища и университети.

За повече информация ТУК 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top