МИКЦ ПЕРНИК СТАРТИРА ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2017 Г.

 09 януари  863

МИКЦ ПЕРНИК СТАРТИРА ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2017 Г.

През 2017г. сдружение „Обектив“ ще бъде основен фактор за развитие на младежките политики в Перник

На пресконференция председателят на сдружение „Обектив“ Станислав Генадиева представи новите дейности за 2017 г. на проект „Младежки информационно-консултантски център – Перник“ по Националната програма за младежта (2016-2020), финансиран от Министерството на младежта и спорта. В рамките на 12 месеца младите хора на възраст  от 15 до 29 г. от област Перник ще могат да използват услугите, които предлага центъра безплатно.

Екипът на МИКЦ Перник цели да предостави на младите хора широка палитра от знания и умения, които те ще получат чрез различни с темите си обучения, консултации и информационни услуги, във формална и неформална среда. Този тип образование повишава социалната отговорност и активност на младите хора, учи ги на критично мислене и е в подкрепа на тяхното личностно развитие. Целта проекта е да мотивира младите хора да се грижат сами за собственото си развитие и да стимулира ангажимента им с дейности в собствения  квартал, училище или общност, както и да развие капацитета на младежките организации, които предоставят услуги и работят за млади хора.

Целите ще бъдат постигнати чрез последователни дейности в няколко основни форми: предоставяне на информационни услуги чрез различни комуникационни канали, предоставяне на консултации по теми от интереса и ежедневните потребности на младите хора, обучения по различни теми, имащи отношение към личното и организационно развитие на младите хора. Всички избрани теми са вследствие от досегашната дейност на МИКЦ Перник – надградени са вече реализирани и са добавени нови, в контекста на дейностите от 2007 г. до момента. Включени са: запознаване на младите хора с дейността на институциите, кариерно ориентиране, здравословен начин на живот, изграждане на базови умения за работа в екип, презентационни умения, лидерство, младежка работа и доброволчество, предприемачество и други. Предвидена е и специална кампания „Перник на младите“, целяща да предостави интернет пространство за изява на млади хора. Фокус ще бъде поставен и върху това, дали младите хора познават работата на институциите, знаят ли кога, как и по какъв начин и към кого могат да се обърнат.

На пресконференцията присъстваха част от екипа по проекта -  Кристина Георгиева, специалист „Информационни услуги“ и Александър Кръстанов, специалист „Консултации и обучения“, както и представители на основните партньори по проекта -  Милчо Спасов, директор на Общински младежки дом, Анелия Маркова, експерт „Младежка политика“ в община Перник, представители на Общински младежки съвет и Градски легенди.

За повече информация ТУК 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top