ЧИТАЛИЩЕ „УМЕНИЕ-2003“ ВЪВЕЖДА ДОБРОВОЛЧЕСКИ КНИЖКИ

 28 декември  755

ЧИТАЛИЩЕ „УМЕНИЕ-2003“ ВЪВЕЖДА ДОБРОВОЛЧЕСКИ КНИЖКИ

Читалище „Умение-2003“ въвежда доброволчески книжки от декември 2016 г. В тях ще се отразява всяко включване на млади хора в доброволчески инициативи с цел признание на техните умения и труд.

Отпечатването на първите за област Ямбол доброволчески книжки стана възможно по проект „Ковачница за младежка активност“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта. Инициативата на младежките клубове „Доброволческа работилница за идеи и изкуство“ и „БМЧК Умение“ към читалище „Умение-2003“, която беше представена на пресконференция на 28 декември 2016 г., се базира на тяхното убеждение, че насърчаването на доброволчеството е най-доброто решение за социалното включване и личностната мотивация на младите хора в неравностойно положение и на тези, които не са в заетост, образование и обучение.  

Вече се проведоха първите информационни кампании в крайни квартали на Ямбол, предстоят такива и в отдалечени села на общините Стралджа и Болярово. Уверени, че демонстрацията на личния пример и груповото споделяне, са успешни методи за стимулиране на гражданската активност, младите доброволци от двата клуба на Читалище „Умение-2003“ ги прилагат на практика чрез ролеви игри и открити дискусии с цел да привлекат своите връстници към инициативите.

17 младежи ще бъдат включени през февруари 2017 г. в двудневно обучение в НУЛЦ на БЧК – Лозен за усвояване на практически умения в доброволческата работа и за личната безопасност при екстремни ситуации, както и умения за планиране и реализация на доброволческа инициатива и онлайн-кампания. Участниците в обучението ще получат първото признание на своя доброволчески труд още през февруари 2017 г., когато ще имат възможност да реализират своята първа доброволческа инициатива в избрано от тях малко населено място в област Ямбол.

Проект „Ковачница за младежка активност“ на Читалище „Умение-2003“ ще се реализира на територията на общините Ямбол, Болярово и Стралджа през периода декември 2016 – февруари 2017 г. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top