СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ „ДОБРОВОЛЦИ БЕЗ ГРАНИЦА“ НА СДРУЖЕНИЕ МЛАДЕЖИ ЗА ОТГОВОРНА ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ (МОГА)

 28 декември  921

СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ „ДОБРОВОЛЦИ БЕЗ ГРАНИЦА“ НА СДРУЖЕНИЕ МЛАДЕЖИ ЗА ОТГОВОРНА ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ (МОГА)

На 27 декември 2016 г. от 10.30 ч. в гр. Видин, хотел Ровно /ул. Цар Александър II“ № 70/ се проведе обучителен семинар от доброволци за доброволци по проект„Доброволци без граница“ на сдружение МОГА. На семинара бяха поканени младежи на възраст от 15 до 29 години от различни населени места в община Видин.

Позитивите на доброволчеството, различните форми на доброволстване и младежкото участие са само част от темите, които бяха засегнати в семинара. Младежите се запознаха с възможностите за доброволстване в България и чужбина и с идеята те самите да инициират доброволчески акции и да мотивират други доброволци. Водещи на семинара бяха млади доброволци от сдружение МОГА, обучени в рамките на предходен проект на организацията.

 

Събитието бе организирано в рамките на проект „Доброволци без граница“, реализиран с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта”.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top