РЕГИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА „МИГ ОТ ЖИВОТА НА ДОБРОВОЛЕЦА“

 22 декември  595

РЕГИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА „МИГ ОТ ЖИВОТА НА ДОБРОВОЛЕЦА“

Сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил” обявява Регионален фотоконкурс на тема „Миг от живота на доброволеца“. Във Фотоконкурса могат да участват младежи на възраст от 15 до 29 години от област Кюстендил. Крайният срок за подаване на фотосите е 18 януари 2017 г.

Целта на конкурса е да провокира творчеството и личното виждане на младите хора към доброволчеството, както и да покаже положителното му влияние върху младите хора, да стимулира вътрешното усещане на младежите за активност и съпричастност към доброволческата идея. Фотосите трябва да отразяват моменти от доброволчески инициативи, акции на добри дела и благотворителна дейност.

Конкурсът е част от проект „Доброволчеството като механизъм за развитие на съвременното общество“, Договор № 25-00-21/15.12.2016 г., с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.

За повече информация ТУК 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top