СДРУЖЕНИЕ “МЛАДИ, АКТИВНИ, КРЕАТИВНИ” ОТ СЕЛО КУРТОВО ПРИКЛЮЧВА ГОДИНАТА С ДВА НОВИ ПРОЕКТА

 16 декември  848

СДРУЖЕНИЕ “МЛАДИ, АКТИВНИ, КРЕАТИВНИ” ОТ СЕЛО КУРТОВО ПРИКЛЮЧВА ГОДИНАТА С ДВА НОВИ ПРОЕКТА

И тази година младежите от сдружение “Млади, активни, креативни” от село Куртово, община Карлово,  доказаха, че не е важно къде живееш, а желанието да бъдеш социално ангажиран, отговорен и последователен е водещия фактор да бъдеш успешен. Сдружението приключва годината с два одобрени и финансирани проекта и с една одобрена идея за стартиране на социално предприятие.

Проект „Моето 3D – Устремен съм, уча, успявам!” е финансиран от Националната програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта, Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании. По време на проекта ще бъде организирано обучение на младежи от селските райони на община Карлово за повишаване на  знанията, уменията и компетенциите им за изготвяне на CV и мотивационно писмо, за поведение на  интервю за работа и възможностите за трудова заетост. Предвидена е и сесия за представяне на дигиталните и цифрови умения, който да се използват рационално от младите хора при търсене на работа и представяне на себе си като търсещи такава. Представител на бюрото по труда ще запознае младежите с Младежката гаранция и програмите, насърчаващи младежката заетост на национално и международно ниво. Младите хора ще имат възможност да се срещнат с представители на големите работодатели от Община Карлово, които ще представят свободните работни места при тях и нужните качества, които търсят при наемане на работници. За да бъде насърчен предприемаческия дух сред младежите ще поканим успешни млади предприемачи, които да споделят опит и да вдъхнат увереност на участниците.

Проект “За по-достоен живот без насилие”, финансиран от Българския фонд за жените” е насочен към повишаване на чувствителността на младите жени от селските райони на община Карлово към проблема домашно насилие и нетърпимостта към него. 30 млади жени от пилотните населени места- Калофер, Горни Домлян и Куртово ще бъдат обучени по теми като: Правата на човека  и основните свободи, Принципи на равнопоставеност на половете, Домашното насилие- бичът на съвремието. Начини и средства за противопоставянето му, Закон за домашното насилие. Чрез интерактивни методи жените ще бъдат въвличани да участват в диалог с лекторите  и ще решават различни казуси по темата. Обучените жени ще бъдат “Акселератора на промяната” в техните населени места и ще насърчават и други жени да търсят правата си и да се борят за тях.

Сдружението бе един от 12 –те финалиста в конкурса на бизнес инкубатора “Rinker`s Challenge” за социални и традиционни предприемачи. В момента екипът на сдружението разработва бизнес плана и търси начини за финансиране на идеята за стартиране на социално предприятие към сдружението, което ще работи в полза на младежи в неравностойно положение от Община Карлово.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top