ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО КАТО МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО“

 14 декември  677

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО КАТО МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО“

На 05.12.2016 г., от 13.00 ч. в Синята зала на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил се проведе пресконференция за стартиране на проект „Доброволчеството като механизъм за развитие на съвременното общество“.

Проектът се реализира от сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил” в партньорство с ЕГ „Д-р Петър Берон“ гр. Кюстендил   Проектът е разработен по Национална програма за младежта (2016 – 2020), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании, Министерство на младежта и спорта.

На пресконференцията присъстваха екипът отговорен за изпълнението и управлението на проекта, представители на партньорската организация, доброволци, медии и др.

Целта на пресконференцията бе да запознае обществеността и медиите с целите и  дейностите на проекта, както и очакваните резултати.

Пресконференцията бе водена от Председателя на Сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил” Орлин Балабанов, който представи основните акценти на Националната програма за младежта (2016 – 2020) и финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.

Ръководителят на проекта – Борислава Димитрова представи основните цели, които са поставени, целевата група, дейностите по проекта и резултатите, които ще бъдат постигнати с неговото реализиране.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top