СНЦ „ФЕНИКС-РАЗГРАД“ СТАРТИРА  ПРОЕКТ „АКТИВНИ МЛАДЕЖИ - СИЛНИ ПОЗИЦИИ“, ФИНАНСИРАН ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020)

 14 декември  799

СНЦ „ФЕНИКС-РАЗГРАД“ СТАРТИРА ПРОЕКТ „АКТИВНИ МЛАДЕЖИ - СИЛНИ ПОЗИЦИИ“, ФИНАНСИРАН ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020)

Сдружение с нестопанска цел „Феникс-Разград“ започна изпълнението на проект „Активни младежи - силни позиции“. Проектът е на обща стойност 4 254 лв. и е с продължителност три месеца. Финансиран е по Националната програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта.

Основната цел на проекта е активизиране на младите хора в селата Голям Извор и Хърсово, община Самуил и мултиплициране на модела в други малки населени места в общината. Повечето от тях са представители на уязвими общности като етнически малцинства, хора с увреждания и др. Ще се стимулира общностното развитие в малките населени места с двигател - младите хора, ще се създават условия младежите да поставят публично свои проблеми и да ги решават, като участват във формулиране на политики.

Дейностите по проекта включват провеждане на срещи-дискусии с младежи от селата Голям извор и Хърсово, организиране на обучителни семинари, създаване на местни младежки инициативни групи, провеждане на опознавателен тур от работни срещи с местни и регионални власти, провеждане на инициативи от местните младежки инициативни групи, срещи за мултиплициране на модела в малки населени места в община Самуил.

В целевата група са включени 40 младежи от селата Голям извор и Хърсово, както и 60 младежи от други малки населени места в община Самуил.

СНЦ „Феникс-Разград“ работи от дълги години в подкрепа на интеграцията на уязвими общности в област Разград и е член на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и на Звеното за мониторинг и оценка изпълнението на Стратегията на област Разград за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top