СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ С НОВА КАМПАНИЯ „ПРАЗНУВАЙ ОТГОВОРНО“ ПО ПОВОД СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК

 06 декември  1211

СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ С НОВА КАМПАНИЯ „ПРАЗНУВАЙ ОТГОВОРНО“ ПО ПОВОД СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК

В навечерието на празника на българските студенти от Национално представителство на студентските съвети в Република България ще стартират национална кампания „Празнувай отговорно“. Началото на инициативата бе дадена с пресконференция в гр. Пловдив на 05 Декември 2016 година. Националната кампания на Студентските съвети е продължение на проект, който стартира преди три години в гр. Пловдив от Студентски съвет при Университета по хранителни технологии.

Целите на кампанията, които си поставят студентите, са да изострят вниманието на колегите си по време на празненствата за 8-ми декември, към отговорността, която имат за себе си и пред обществото с поведението си на пътя и в обектите за хранене и развлечение.

Кампанията на Студентски съвет на УХТ беше възприета за национална кауза от Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети и същото взе решение тя да бъде обявена за национална. За първа година студентите от цялата страна ще издигнат призив за отговорно поведение в празничните дни.

В рамките на програмата, която съпътства кампанията, ще бъдат проведени множество мероприятия и инициативи, които ще се проведат в периода от 5-ти до 7-ми декември 2016 г. на територията на университетските центрове.

Споделете с нас загрижеността ни към младите хора с призив за отговорно поведение!

Организатор на кампанията е Национално представителство на студентските съвети в Република България под координацията на Студентски съвет на УХТ - Пловдив, а партньори са Пътна полиция и Български червен кръст.

Програма на кампанията „Празнувай отговорно” в гр. Пловдив ТУК 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top