ВАЛОРИЗАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 2016 Г.

 02 декември  971

ВАЛОРИЗАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 2016 Г.

По традиция, в края на всяка година, Центърът за развитие на човешките ресурси прави обзор на проектите и дейностите, осъществени в България с подкрепата на „Еразъм+“ – най-голямата, най-популярната и най-ефективната Програма на Европейската комисия в областта на образованието, младежта и спорта.

За да представи широкия обхват и ползотворните резултати от проектите, реализирани в България през 2016 г. в рамките на Програмата, в началото на месец декември 2016 г. Националната агенция – ЦРЧР  ще проведе вече традиционната Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“. Официалната церемония по награждаване на отличените проекти ще се проведе на 07.12.2016 г. (сряда), в „София Хотел Балкан”, зала Роял 1, 2 и 3 от 08:30ч.

Желаещите да участват, трябва да попълнят регистрационната форма

Потвърждение за участие ще бъде получено преди конференцията. ЦРЧР няма да може да осигури нощувка и да покрие транспортните разходи на регистриралите се.

Програмата на събитието ТУК 

За повече информация ТУК

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top