ЕК НАГРАДИ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА СПЕЧЕЛЕНО ПЪРВО МЯСТО НА НАЦИОНАЛНО НИВО ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА

 30 ноември  6474

ЕК НАГРАДИ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА СПЕЧЕЛЕНО ПЪРВО МЯСТО НА НАЦИОНАЛНО НИВО ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА

От 23 до 25 ноември 2016 г. в Братислава, Словакия се проведе Церемонията по връчване на европейските награди за предприемачество, ред събития, дискусии и форуми по случай Европейската седмица на малки и средни предприятия, координирана от Европейската комисия. Европейската седмица на МСП е общоевропейска кампания, която има за цел да насърчи предприемачеството в Европа. Тя помага на съществуващите предприемачи да намерят информация за наличната подкрепа и се опитва да насърчи повече хора да започнат собствен бизнес.

Министерството на младежта и спорта участва в конкурса за Европейски награди за предприемачество в Категория 1. „Насърчаване на предприемаческия дух“ с проект на Национална програма за младежта за 2015 г. с ръководител на проекта Ралица Маринова - дирекция „Младежки политики“.

През 2015 г. по Национална програма за младежта са проведени общо 44 обучения, семинари и споделяне на практически опит в 23 области в страната.

През новия период на Национална програма за младежта (2016-2020) организациите изпълняващи проекти по Подпрограма 1 – Развитие на мрежа от Младежки информационни консултантски центрове (МИКЦ) отново ще провеждат обучения на теми свързани с предприемачеството и възможностите за финансиране на бизнес идеи на национално и европейско ниво.

 Темата за Младежкото предприемачество е заложена за изпълнение и в Подпрограма 2 - Тематична област 5.

Предприемачеството дава възможност на младите хора да превърнат идеите си в заетост за самите тях, а също така да създадат работни места и за други хора.

 

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top