КОНКУРС „МЛАДЕЖКИ СВЯТ И ДОБРОВОЛЧЕСТВО“

 31 януари  2247

КОНКУРС „МЛАДЕЖКИ СВЯТ И ДОБРОВОЛЧЕСТВО“

За трета поредна година дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” към Столична община, с подкрепата и партньорството на Британския съвет, Националното издателство за образование и наука „Аз Буки”, Асоциация за развитие на София, Форум „Демокрит“, Форум „Наука, Националната спортна академия „Васил Левски“, инициират конкурс „Младежки свят и доброволчество” за младежки инициативи и доброволчески практики, които могат да се реализират на територията на София.  

В конкурса могат да участват младежки организации, ученически съвети, ученически парламенти  или други неправителствени и образователни структури, които обхващат младежи от 15 до 29 години. Темите и областите, по които може да се кандидатства, са социални, образователни, спортни и екологични инициативи, подпомагане и интегриране на социални рискови групи, гражданско и здравно образование

Проектните идеи ще се подават в Столичната община на адрес: ул. „Московска” № 33, на вниманието на д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столичната община, в срок до 31 януари 2017 г.

Проектното финансиране е в размер до 2 500 лв.

Продължителността и обхватът на проектните дейности – от м. февруари до м. септември 2017 г. Отчитане на проектните дейности до м. октомври 2017 г.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” (ПИСТ) – направление „Култура, образование, спорт и превенции на зависимости” - Столична община, ТУК 

Телефони за контакт (дирекция ПИСТ): 02/946 11 18 и 02/ 981 06 47.

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top