МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ВРЪСТНИЦИ КЪМ ВРЪСТНИЦИ НА ТЕМА „МОЛЯ, УВАЖАВАЙ МОИТЕ ПРАВА, ЗАЩОТО...“

 08 ноември  3788

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ВРЪСТНИЦИ КЪМ ВРЪСТНИЦИ НА ТЕМА „МОЛЯ, УВАЖАВАЙ МОИТЕ ПРАВА, ЗАЩОТО...“

Период на провеждане: 14-20 ноември 2016 г. - „Седмица на правата на детето“.

Тема: „Моля, уважавай моите права, защото…“.

Цели: 

  • Да се популяризира инициативата „Седмица на правата на детето“ и Конвенцията на ООН за правата на детето;
  • Да се провокират подрастващите да споделят своите позиции относно правата си със своите връстници;
  • Косвено да се работи за превенция на агресията между подрастващите.

Кой може да участва: Подрастващи на възраст 15-18 години от цялата страна.

Изисквания към писмото:

  • Да е свързано с конкретно право/права на Конвенцията на ООН за правата на детето;
  • Да е адресирано до връстниците;
  • Да бъде в рамките на 1 страница;
  • Да носи позитивно послание.

Срок за участие: 18 ноември 2016 г.

Адрес за изпращане на писмата:  ел. поща youth.policy@mpes.government.bg

Обявяване на резултатите: 23 ноември 2016 г.

Авторите на трите най-добри писма ще получат грамоти от Министерство на младежта и спорта.

Всички селектирани писма ще бъдат публикувани на страницата на Национална информационна система за младежта (www.nism.bg ) и в социалните мрежи.

Възможности за последващи дейности: Писмата ще бъдат предоставени на Съвета на децата към ДАЗД.

 

Новини

Back To Top