НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР „МЛАДЕЖКИ КОМПЕТЕНЦИИ - МЛАДЕЖКО ОВЛАСТЯВАНЕ“

 08 ноември  802

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР „МЛАДЕЖКИ КОМПЕТЕНЦИИ - МЛАДЕЖКО ОВЛАСТЯВАНЕ“

На 01.12.2016 г. в гр. София ще се проведе Национален младежки семинар  „Младежки компетенции - младежко овластяване“, организиран от Асоциация за подпомагане на академичната общност, в партньорство с Асоциация „Национална младежка карта“, Младежки съвет към Американското посолство, Национален младежки форум и Министерство на младежта и спорта.

Националният младежки семинар „Младежки компетенции - младежко овластяване“ цели да събере на едно място 60 младежи от цялата страна, ресорното министерство и други заинтересовани страни. По време на срещата ще има презентации, дискусии и работа по групи. Семинарът е втора фаза от проект „Младежки компетенции - младежко овластяване“.

Участници в семинара могат да бъдат млади хора на възраст между 16 и 29 години, които са:

  • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.);
  • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите;
  • младежки работници, докторанти, студенти и ученици;
  • геймъри.

 Желаещите да участват, следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ТУК ,  не по-късно от 17:00 часа на 18 ноември (петък) 2016 г.

Разходите за настаняване (на 30 ноември), храна и работни материали са за сметка на организаторите!

Разходите за пътни в едната посока са за сметка на организаторите!

Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие). Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 21.11.2016 г.

Предварителна програма на семинара може да намерите ТУК 

За повече информация ТУК 

Новини

Back To Top