ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ДЕЦАТА КЪМ ДАЗД ОРГАНИЗИРА „СЕДМИЦА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“

 08 ноември  3200

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ДЕЦАТА КЪМ ДАЗД ОРГАНИЗИРА „СЕДМИЦА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“

За втора поредна година Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) организира „Седмица на правата на децата“ в дните от 14 до 20 ноември 2016 г.

В рамките на инициативата ще бъдат проведени открити уроци с ученици от 9 до 11 клас в различни училища в цялата страна. Целта на членовете на Съвета е да запознаят своите връстници на местно ниво с приетата преди 27 години Конвенция на ООН за правата на детето и да разберат тяхното мнение за спазването на правата на децата в България.

„Седмицата на правата на детето“ е част от дейностите, чрез които ДАЗД се стреми да повиши информираността на обществото и да ангажира органите по закрила със създаването и прилагането на политики, насочени към всички деца.

Конвенцията на ООН за правата на детето е приета на 20 ноември 1989 г. Тя е първият юридически обвързващ международен документ, утвърждаващ човешките права на всички деца и променил начина, по който се гледа на децата – като на човешки същества с обособени права, а не пасивни обекти, нуждаещи се само от грижа и благотворителност.

Конвенцията е най-широко ратифицираният документ в историята на човешките права. България я ратифицира с решение на Великото Народно събрание от 11 април 1991 г.

Съветът на децата е консултативен орган към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), създаден през 2003 година. В него членуват млади хора - представители от всички административни области в България, избрани чрез конкурс, и деца от уязвими групи. Те дават мнения и предложения на Председателя на ДАЗД по различни въпроси, касаещи децата – законопроекти, стратегии, програми. По този начин гласът на децата се взима под внимание при обсъждането на важни за тях решения.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top